TOBACCO Support

Theo dõi thông tin trồng thuốc lá, thông tin của nông dân trồng, phân bón, vật tư nông nghiệp. Hệ thống Tobacco có nhiều tính năng ưu việt giúp doanh nghiệp có thể quản lý thông tin các nhà nông đang liên kết, các vườn trồng, quản lý kế hoạch hỗ trợ/kiểm tra, lịch làm việc, nhiệm vụ của từng nhân viên một cách dễ dàng, chính xác.

Ngoài ra

Tính năng chia sẻ vị trí GPS cho phép người điều hành dễ dàng nắm bắt thông tin về các nhóm kỹ sư và tình trạng hiện tại của các vườn nguyên liệu một cách đơn giản và tức thời nhất.

Giải Pháp & Sơ Đồ Hoạt Động

Giải pháp phần mềm quản lý và theo dõi quá trình chăm sóc/hỗ trợ quản lý nguyên liệu đầu vào toàn diện

 • Quản lý kế hoạch làm việc
 • Quản lý danh sách đối tác
 • Quản lý nhóm, dự án sản xuất
 • Quản lý danh sách vật tư, thông tin cây trồng
 • Hệ thống tự động thống kê, trích xuất báo cáo phục vụ công tác quản lý

Giải Pháp

 • Thống kê, trích xuất dữ liệu
 • Theo dõi quá trình phát triển cây trồng
 • Kiểm tra thông tin sản xuất
 • Giám sát công việc KTV
 • Dữ liệu hóa nông nghiệp
 • Hỗ trợ sử dụng offline

Sơ Đồ Hoạt Động

taba 01

Mục Tiêu Phần Mềm

 • Với người dùng thuộc các cấp quản lý khác nhau sẽ được phân quyền và sử dụng các chức năng được thiết kế riêng cho cấp quản lý đó.
 • Tính năng offline – cho phép sử dụng được phần mềm ở mọi nơi
 • Giúp quản lý công việc thuận tiện

Các phiên bản phần mềm

App SmartPhone

taba 02

Hỗ trợ kỹ thuật viên thực hiện công việc của mình

Website

taba 03
 • Chủ yếu dùng cho mục đích quản lý
 • Cấp quản lý: Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán, Thủ kho, Tổ trưởng, Giám sát viên BAT
 • Tùy từng cấp bậc quản lý sẽ truy cập được các chức năng khác nhau

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU