QLKHO – Phần mềm quản lý kho

Để theo dõi cụ thể mọi hoạt động xuất hàng, nhập hàng, lưu trữ, tồn kho, việc luân chuyển hàng hóa giữa các hệ thống,… Phần mềm quản lý kho sẽ kiểm soát chính xác số lượng hàng hóa, vị trí hàng hóa, sắp xếp hàng hóa khoa học hơn, giúp doanh nghiệp kiểm tra mọi thông tin trong kho ở bất kỳ lúc nào, tránh thất thoát hàng hóa.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất và thương mại, bài toán kho bãi là một trong những nan đề hết sức đau đầu. Thường đối mặt với tình trạng:

 • Kho lưu trữ rất nhiều chủng loại và kích thước nguyên liệu
 • Số liệu được quản lý bằng sổ sách, chứng từ giấy
 • Chưa tận dụng được bán thành phẩm và nguyên liệu thừa của các công đoạn
 • Khó khăn trong việc tìm kiếm vị trí nguyên liệu/bán thành phẩm khi diện tích kho lớn và lượng hàng nhiều

Sơ đồ tổng quát

Sơ đồ tổng quát

Quy trình chung

Quy trình chung

Chức năng chính của hệ thống

 • Đăng nhập và phân quyền người dùng
 • Quản lý kho vật tư-hàng hóa, cập nhật dữ liệu realtime
 • Kiểm soát lượng hàng sản xuất và tiến độ trong ngày, tiến độ từng đơn hàng
 • Thông tin vị trí lưu trữ và sơ đồ kho
 • Hỗ trợ tạo lệnh xuất kho cho từng đơn hàng (tính toán/chỉ định lô nguyên liệu/vị trí lưu trữ tương ứng đơn hàng)
 • Quản lý lịch bảo hành và bảo trì
 • In QR-CODE
 • Quản lý hệ thống
 • Quản lý biểu mẫu/ báo cáo

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU