Phần mềm quản lý sản xuất

Quy trình sản xuất là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Trong quá trình quản lý sản xuất, doanh nghiệp thường gặp tình trạng như: quy trình không đảm bảo khiến cho quá trình sản xuất không hiệu quả, dễ nhầm lẫn trong việc xử lý vật tư khi sản xuất những sản phẩm phức tạp…

Phần mềm quản lý sản xuất là cứu cánh thông minh cho người điều hành, người quản lý và người thực hiện sản xuất cùng theo dõi toàn hệ thống. FMMS là hệ thống quản lý sản xuất cho các nhà máy. FMMS cho phép các nhà quản lý sản xuất giám sát, kiểm tra và thao tác tức thời trên giao diện web cũng như các thiết bị smartphone …

ALC System là hệ thống giám sát tổn thất máy của các local-line, và FMMS cho phép kết nối tất cả các dữ liệu mà ALC System thu thập được vào hệ thống chung, nhằm giúp nhà quản lý có được thông tin cập nhật liên tục, đảm bảo tính chính xác, bao quát và toàn vẹn dữ liệu.

Chức năng phần mềm quản lý sản xuất

pmsx 01

1. Hiển thị trạng thái thời gian thực

 • Hiển thị các thông số trong hoạt động sản xuất của từng dây chuyền, máy
 • Hiển thị thông số sản xuất chung của toàn dây chuyền và từng máy theo thời gian thực
pmsx 02

2. Quản lý lỗi (LOSS)

 • Hiển thị tìm kiếm danh sách lỗi
 • Danh sách ngừng máy theo thời gian thực
 • Quản lý danh sách ngừng máy, phân loại tác động ngừng máy
pmsx 03

3. Thống kê, báo cáo

 • Xuất các báo báo về sản lượng, nguyên nhân ngừng máy, lịch sử sửa chữa …
 • Hiển thị, tìm kiếm lịch sử sản xuất, lỗi ngừng máy
pmsx 04

4. Biểu đồ sản xuất

 • Thể hiện xu hướng sản lượng, các nguyên nhân ngừng máy theo nhiều dạng biểu đồ
pmsx 05

5. OLE

 • Là hiệu suất sản lượng của line
 • Hiển thị, tính toán sản lượng cụ thể theo từng máy
pmsx 06

6. EWO

 • Là một module quản lý, sửa chữa các breakdown
pmsx 07

7. Lịch sử sửa chữa

 • Hiển thị danh sách, chi tiết các hoạt động sửa chữa khi máy ngừng và các phụ tùng đã được sử dụng
 • Xuất các báo cáo về lịch sử sửa chữa hư hỏng … theo thời gian, máy, chuyền cụ thể
pmsx 08

8. Hiển thị FOS

 • Khả năng hiển thị FOS (Factory Operating System)
pmsx 09

9. Cài đặt

 • Quản lý kế hoạch sản xuất
 • Quản lý, cài đặt các thông số của máy, chuyền
pmsx 10

10. Quản lý kế hoạch sản xuất

 • Quản lý kế hoạch sản xuất của nhà máy
 • Cho phép cập nhật dữ liệu tư xa
pmsx 11

11. Kiểm tra, cài đặt thông số

 • Quản lý kế hoạch sản xuất theo máy, chuyền
 • Quản lý phân loại sản phẩm (edit)
 • Quản lý, cài đặt các thông số của máy, chuyền
pmsx 12

12. Quản lý người dùng, phân quyền

 • Khả năng hiển thị FOS (Factory Operating System)
pmsx 13

13. Quản lý LOSS

 • Quản lý các nguyên nhân gây ngừng máy
pmsx 14

14. Cài đặt thông số

 • Cài đặt thông số cho từng máy, dây chuyền
 • Thiết lập các thông số vận hành
 • Đường dẫn đặt các file báo cáo

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU