IKY GPS – Phần mềm giám sát hành trình

Phần mềm chống trộm, định vị GPS là ứng dụng lưu trữ, giám sát, truy xuất và theo dõi lịch sử hành trình của xe máy có gắn thiết bị khóa chống trộm, định vị GPS.

GPS bao gồm các chức năng chính như

 • Theo dõi lịch sử hành trình xe máy thông qua website máy tính hoặc bằng điện thoại thông minh.
 • Điều khiển bật/tắt máy, khóa bảo vệ, nạp tiền vào sim gắn vào thiết bị (để nhận dữ liệu hành trình), kiểm tra số dư

Chức năng hệ thống

 • Phân Loại Phương Tiện
 • Phân Quyền Sử Dụng
 • Giám Sát Hành Trình
 • Điều Khiển Thiết Bị
 • Cấu Hình Thông Tin Thiết Bị
 • Nhắc Nhở Người Dùng
iky GPS 01

Tính năng website và điện thoại giám sát hành trình thiết bị

 • Theo dõi hành trình của xe máy có gắn thiết bị
 • Giám sát hành trình thông qua google map
 • Truy xuất lịch sử hành trình xe máy sỡ hữu trong 30 ngày
 • Điều khiển xe máy thông qua hệ thống website và ứng dụng thông minh trên điện thoại

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU