Hệ thống Dizi

Hệ thống cung cấp các chức năng liên quan đến thẻ cào, mã quà tặng, quy trình thanh toán khi đặt mua và chuyển đến cổng thanh toán của các nhà phân phối tương ứng. Bên cạnh đó cho phép quản lý nhiều công ty sử dụng các chức năng này
Với hình thức giao dịch trực tuyến, tất cả các giao dịch đều được đảm bảo an toàn với các cổng thanh toán và các ngân hàng liên kết với Dizi.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

  • Tổ chức nhiều công ty, với các quyền hạn khác nhau
  • Tạo các sự kiện, mã quà tặng sử dụng cho các công ty
  • Có thể tùy chọn template (bản mẫu) cho mỗi sự kiện
  • Quản lý giao dịch chặt chẽ

Tổ chức nhiều công ty với các quyền hạn khác nhau

dizi 01
  • Phân quyền sử dụng
  • Phân quyền các chức năng
  • Phân quyền theo từng module quản lý

Tạo các sự kiện, mã quà tặng sử dụng cho các công ty

dizi 02

Các sự kiện, mã quà tặng được sử dụng cho các công ty quản lý bởi hệ thống dizi.

Các sự kiện có thể tùy chọn các template (bản mẫu) và được tạo ra dựa theo yêu cầu của khách hàng

Quản lý giao dịch chặt chẽ

dizi 03

Quy trình thanh toán và giao dịch sản phẩm của hệ thống Dizi được quản lý dựa trên các trạng thái giao dịch. Tùy vào các trạng thái trả về thì hệ thống sẽ có những cách giải quyết khách nhau.

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU